Coordonare SSM pe santiere

Sunteti beneficiarul unui proiect de constructii si aveti nevoie de un Coordonator SSM pentru santierul dumneavoastra pentru a indeplini cerintele minime prevazute HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile?
Sunteti  firma de proiectare si aveti nevoie de intocmirea planului de securitate si sanatate pentru proiectele dumneavoastra?

Coordonatorul SSM pentru santiere temporare si mobile este responsabil pentru coordonarea activitatilor de SSM, colaborand atat cu Project Managerul cat si cu echipele de contractori si subcontractori, in vederea respectarii HG 300 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, precum si a responsabilitatilor sale

                               COORDONARE SANTIERE

In calitate de coordonator SSM, serviciile oferite de ADJECTIV CONSULTING S.R.L. constau in:

Intocmirea Planului General de Sanatate si Securitate in Munca pentru beneficiarii lucrarii;

Intocmirea Planului Propriu de Sanatate si Securitate in Munca pentru antreprenori sau subantreprenori.

Stabilirea masurilor generale de prevenire si de securitate aplicabile santierului, continand masurile si regulile de securitate si sanatate in munca obligatorii in incinta santierului;

Coordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

Implementarea sistemului permiselor de lucru in functie de conditiile de munca si de activitatiile desfasurate.

Organizarea cooperarii intre contractorii lucrarii si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor;

Coordonarea punerii in aplicare a masurilor de prevenire si de securitate stabilite, urmarind evolutia lucrarilor si eventualele modificari intervenite;

Analizarea interferentelor activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia si verificarea respectarii zonelor de lucru intre contractorii lucrarii;

Analizarea starii de securitate din santier impreuna cu contractorii lucrarii si cu clientul;

Avizarea planurilor de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora.

Efectuarea de controale pe santier pe linie de SSM si informarea clientului si a reprezentantiilor contractorilor lucrarii asupra deficientelor, neregulilor constatate, privind nerespectarea si neaplicarea reglementarilor de securitatea muncii, propunand masuri, termene si responsabili cu remedierea acestora;

Verificarea realizarii de catre contractorii lucrarii a masurilor dispuse in urma controalelor ;

Intocmirea si completarea Registrului de Coordonare;

Intocmirea Dosarului de interventii ulterioare.

Serviciile  prestate  de ADJECTIV CONSULTING S.R.L. sunt in conformitate cu art. 15(1) alin. 1-31, Cap. III, din H.G. 1425/2006 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

1. Identificarea şi evaluarea factorilor de risc pentru toate locurile / posturile de muncă
2. Stabilirea zonelor cu risc ridicat de accidentare şi ținerea evidenței acestora
3. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă
4. Identificarea necesarului de dotare cu echipament individual de protecție a lucrătorilor
5. Întocmirea tematicii pentru toate fazele de instruire
6. Întocmirea programului de instruire-testare la nivelul societății
7. Elaborarea de instrucțiuni proprii de securitatea muncii specifice activităților desfăşurate
8. Elaborarea planului de prevenire şi protecție
9. Stabilirea planului de acțiune în caz de pericol grav şi iminent
10. Efectuarea instruirii introductiv generală de protecția muncii la angajare, conform cu tematica de instruire
11. Acordarea de consultanță conducătorului direct al locului de muncă pentru efectuarea instruirii la locul de muncă a angajaților din subordinea sa
12. Verificarea instruirii periodice, prin sondaj
13. Efectuarea testarii anuale a angajaților
14. Colaborare in mod activ la punerea în aplicare a eventualelor măsuri derivate în urma controalelor efectuate de către autoritățile competente în termenele impuse

            -           consultanţă juridică la cererea beneficiarului în domeniile mai sus amintite, precum şi în raporturile contractuale.

Newsletter